FOLIE KUBEŁKOWE IZOFLEX


Folia IZOFLEX należy do grupy materiałów hydroizolacyjnych nazywanych foliami wytłaczanymi, kubełkowymi stosowanymi do osłony fundamentów, posadzek, stropów, ścian i tarasów. Wszystkie odmiany folii IZOFLEX wykonane są z twardego polietylenu (HDPE) charakteryzującego się dużą odpornością na wszystkie substancje występujące w glebie. Kształt kubełków jest tak dobrany aby naciski ziemi nie powodowały zgniecenia folii. Otwarte od strony nasypu kubełki wypełniają się ziemią i dzięki temu rozkład nawet największych sił działających na folię jest dla niej korzystny.

Jednak aby prawidłowo zastosować ten znany już materiał warto wiedzieć, że : wybór rodzaju hydro-izolacji oraz sposobu jej zastosowania zale­żą od rodzaju gruntów występujących w podłożu oraz poziomu wody gruntowej. W związku z tym możemy podzielić hydro-izolacje na dwie zasadnicze grupy:

  • izolacje przeciwwilgociowe (lekkie) chronią­ce podziemne części budynków przed działaniem wody nie wywierającej ciśnienia hydrostatycznego
  • izolacje przeciwwodne (średnie i ciężkie) chro­niące podziemne elementy budynków przed wodą wywierającą ciśnienie hydrostatyczne

Hydro-izolacje przeciwwilgociowe (lekkie) można stosować jedynie w budowlach, których fundamenty usytuowane są powyżej poziomu wód gruntowych a przeciwwodne (średnie i ciężkie) w budynkach posadowionych poniżej zwierciadła wód gruntowych.

Jednak w wielu wypadkach, mimo występowania wód gruntowych poniżej fundamentów, stosuje się zabezpieczenia przeciwwodne z powodu zwykłej zapobiegliwości, ponieważ woda potrafi zaskoczyć i spowodować duże straty. Przykładem mogą być wody opadowe pochodzące z opadów atmosferycznych a przesączające się w gruncie. W zależności od wielkości i zmiennej częstotliwości występowania opady atmosferyczne mogą powodować stałe lub chwilowe zagrożenia dla fundamentów.

W dużej mierze stopień tych zagrożeń zależy od rodzaju gruntu, na którym jest lub ma być posadowiony budynek. Ściany piwnic w gruntach prze­puszczalnych, takich jak piaski i żwiry, wystarczy zabez­pieczyć izolacją przeciwwilgociową w postaci folii kubełkowych nazywanych również fundamentowymi lub geomembranami. Bardzo dobre rezultaty daje położenie dwóch folii w odpowiedniej kolejności : na początku hydroizolacyjna folia polietylenowe (PE) o grubości 0,3 mm a na nią IZOFLEX. Możliwości łączenia współdziałających materiałów jest dużo więcej i w izolacjach przeciwwodnych (ciężkich) stosuje się układy warstw z papą na początku a później folią PE w funkcji poślizgowej i na końcu z folią kubełkową osłaniającą i drenującą cały układ materiałów.

Folie kubełkowe nazywa się foliami drenażowo-wentylującymi i stosuje się w wersjach wielowarstwowych np. z matami przesączającymi lub z innymi materiałami wyspecjalizowanymi np. do tarasów zielonych. Można ich również używać do osuszania ścian piwnic od wewnątrz lub jako warstwa wentylująco-izolacyjna na tarasach. Są tak używane już od wielu lat. A warto wiedzieć, że tarasy klasyfikuje się również jako dachy i to te najtrudniejsze. Znane są również zastosowania tych wyrobów na ścianach oporowych i nasypach w budownictwie ziemnym i drogowym.

ZALETY:

  • Wysoka wytrzymałość mechaniczna zapobiegająca uszkodzeniom wynikającym z ruchów terenu, zasypywania wykopów lub osiadania budynku
  • Łatwy i szybki montaż możliwy w każdych warunkach atmosferycznych
  • Odporność na kwasy znajdujące się w glebie, kwasy nieorganiczne, wodę
  • Szybkie i skuteczne odprowadzenie wody do systemu drenażowego
  • Zapewnia optymalną przestrzeń wentylacyjną
  • Zwiększa izolacje termiczna ścian i fundamentów

Folie IZOFLEX posiadają również Aprobatę Techniczną nr AT/2007-03-2153 wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów i są mogą być wykorzystywane w inżynierii komunikacyjnej do:
wykonywania przesłon oddzielających grunt od budowli, umożliwiających szybkie odprowadzenie wody przesiąkającej z gruntu (zmniejsza ciśnienie hydrostatyczne działające na podziemne elementy budowli) oraz ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi warstw izolacyjnych elementów budowli mających kontakt z gruntem tj. ścian oporowych, przyczółków, obudów tuneli itp.
jako element systemu izolacji osłaniający właściwą warstwę izolacyjną

jako element do wykonywania warstw ochraniających uszczelnienia przy budowie przydrożnych rowów odwadniających, pod warunkiem zapewnienia stateczności warstwy przykrywającej folię oraz zabezpieczenia folii przed uniesieniem w wyniku działania siły wyporu wody znajdującej się poniżej folii

PARAMETR Jednostka IZOFLEX 400 IZOFLEX 500 Określone według normy
Gramatura g/m2 400 500 PN-EN 1849-2:2004
Długość m 10; 20; 25; 30 10; 20; 25; 30 PN-EN 1848-2:2003
Szerokość m 3; 2,5; 2,0; 1,5; 1,0; 0,5 3; 2,5; 2,0; 1,5; 1,0; 0,5 PN-EN 1848-2:2003
Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem
– wzdłuż
– w poprzek
N ≥ 250
≥ 250
≥ 400
≥ 400
PN-EN 12310-1:2001
Maksymalna siła rozciągająca
– wzdłuż
– w poprzek
N/50mm ≥ 250 ≥ 200 ≥ 350
≥ 320
PN-EN 12311-2:2002
Wodoszczelność wodoszczelna przy ciśnieniu 2 kPa wodoszczelna przy ciśnieniu 2 kPa PN-EN 1928:2002
Trwałość wodoszczelności po działaniu chemikaliów wodoszczelna przy ciśnieniu 2 kPa wodoszczelna przy ciśnieniu 2 kPa PN-EN 1847:2002
PN-EN 1928:2002
Trwałość wodoszczelności po starzeniu sztucznym wodoszczelna przy ciśnieniu 2 kPa wodoszczelna przy ciśnieniu 2 kPa PN-EN 1296:2002
PN-EN 1928:2002
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej
– wzdłuż
– w poprzek
% ≥ 15
≥ 12
≥ 25
≥ 15
PN-EN 12311-2:2002
Odkształcenie pod obciążeniem 20 kN/m2 % ≤ 25 ≤ 10 PN-EN 13967:2005(U)
Reakcja na ogień klasa F klasa E PN-EN 13501-1:2004