FOLIE PAROIZOLACYJNE


Folie paroizolacyjne stosowane są wewnątrz pomieszczeń jako ochrona konstrukcji dachu i izolacji cieplnej przed wilgocią z wnętrza. Folie paroizolacyjne układa się od strony pomieszczeń ogrzewanych między izolacją cieplną, a płytami gipsowo-kartonowymi, dzięki czemu para wodna nie przedostaje się do wewnątrz konstrukcji dachu czy ścian.


FOLIA PAROIZOLACYJNA ML

Folie paroizolacyjne ML 90 oraz ML 110 są foliami o pośrednich właściwościach wytrzymałościowych w stosunku do MLS 98 i zwykłej folii paroizolacyjnej. Są stosowane wewnątrz pomieszczeń jako ochrona konstrukcji dachu i izolacji cieplnej przed wilgocią z wnętrza Folie ML są foliami trójwarstwowymi, zbrojonymi siatką polipropylenową dzięki czemu posiadają dobre parametry wytrzymałościowe na rozrywanie. Folie typu ML spełniają wymagania europejskiej normy EN 13984 i są znakowane symbolem CE

PARAMETR ML 90 ML 110
Masa powierzchniowa 90 g/m2 110 g/m2
Reakcja na ogień E E
Własności mechaniczne przy rozciąganiu
wytrzymałość wzdłużna
wytrzymałość poprzeczna
min. 225 N/50mm
min. 190 N/50mm
min. 250 N/50mm
min. 230 N/50mm
Wydłużenie
wzdłuż
w poprzek
min. 10%
min. 10%
10% ± 3%
10% ± 3%
Wytrzymałość na rozdzieranie
wzdłuż
w poprzek
min. 120 N
min. 150 N
min. 200 N
min. 160 N
Opór dyfuzyjny 48.6×109 m2.s.Pa ± 20% 48,6×109 m2.s.Pa ± 20%
Wodoszczelność wynik pozytywny przy 2 kPa wynik pozytywny przy 2 kPa
Trwałość po starzeniu sztucznym wynik pozytywny wynik pozytywny
Wymiary rolki 1,5 x 50 m 1,5 x 50 m

FOLIA PAROIZOLACYJNA MSL

Folia paroizolacyjna MSL 98 jest folią o wyjątkowej wytrzymałości. Cecha ta powoduje, że jest on stosowany wszędzie tam, gdzie trzeba utrzymać termoizolację w odpowiednim dystansie od płyt stanowiących wykończenie pomieszczeń (gips-karton, boazerie). Ma to szczególne znaczenie w dachach oraz ścianach o konstrukcji szkieletowej, gdzie w ciągu wieloletniej eksploatacji luźno ułożona termoizolacja rozciąga zwykłe folie paroizolacyjne, na skutek czego powstają wybrzuszenia i pustki zwiększające straty cieplne. Utrzymanie termoizolacji w tym samym miejscu w długich okresach czasu wymaga dobrej wytrzymałości od paroizolacji, która się z nią styka i stanowi podporę. Lekka termoizolacja w ciągu długich okresów czasu przemieszcza się i osuwa na skutek drgań i naprężeń jakim podlegają konstrukcje ścian i dachów w wyniku działań wiatru. Kolejnym powodem, dla którego warto stosować mocną paroizolację MSL 98 jest jej wyjątkowa odporność na rozrywanie i innych elementach mocujących płyty gipsowo-kartonowe lub inne materiały wykończeniowe. Wytrzymałość ta wynika z faktu, iż jedną z warstw MSL 98 stanowi mocna tkanina polipropylenowa. Folia typu MSL spełnia wymagania europejskiej normy EN 13984 i jest znakowana symbolem CE.

PARAMETR MSL 98
Masa powierzchniowa 98 g/m2
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu
wytrzymałość wzdłużna
wytrzymałość poprzeczna
min. 650 N/50mm
min. 500 N/50mm
Wydłużenie
w kierunku wzdłużnym
w kierunku poprzecznym
min 15%
min 12%
Wytrzymałość na rozdzieranie
w kierunku wzdłużnym
w kierunku poprzecznym
min. 300 N
min. 300 N
Sd – równoważna warstwa powietrza ≥ 30m
Współczynnik oporu dyfuzyjnego 85 306 ± 20%
Wymiary rolki 1,5 x 50 m

FOLIA PAROIZOLACYJNA ML AL

Folie paroizolacyjne ML 90 AL, 110 AL i 140 AL są foliami o pośrednich właściwościach wytrzymałościowych w stosunku do MLS 98 i zwykłej folii paroizolacyjnej. Cechą wyróżniająca dla tego typu folii jest większy opór dyfuzyjny od pozostałych paroizolacji. Bardzo mała paroprzepuszczalność jest wynikiem uszczelnienia poprzez napylenie aluminium na jedną z warstw folii. Ma to szczególnie znaczenie w tych wszystkich zastosowaniach, w których trzeba uzyskać maksymalną szczelność przegrody budowlanej. Dotyczy to wszystkich dachów i ścian szkieletowych, których z różnych powodów nie można wentylować. Takie sytuacje dotyczą najczęściej remontowanych dachów i ścian, w których nie można wykonać wentylacji pokrycia lub elewacji. Napylone aluminium sprawia, że paroizolacja ta przypomina lustro odbijające odbijające promieniowanie świetlne. Ma to znaczenie dla tych pomieszczeń, które są ogrzewane za pomocą urządzeń wydzielających duże ilości promieniowania cieplnego. Ciepło rozchodzi się wtedy po pomieszczeniach między innymi na zasadzie promieniowania, które może odbijać się od powierzchni lustrzanych (refleksyjnych). Zastosowanie tego typu paroizolacji pod płytami gipsowo-kartonowymi powoduje pewne oszczędności energii ponieważ jej refleksyjna powierzchnia odbija tą część promieniowania, która przedostaje się pod płyty. Folie paroizolacyjne typu ML AL spełniają wymagania europejskiej normy EN 13984 i są znakowane symbolem CE.

PARAMETR ML 90 AL ML 110 AL ML 140 AL
Masa powierzchniowa 90 g/m2 110 g/m2 140 g/m2
Reakcja na ogień E E E
Własności mechaniczne przy rozciąganiu
wytrzymałość wzdłużna
wytrzymałość poprzeczna
min. 250 N/50mm
min. 230 N/50mm
klasa W1
klasa W3
klasa W1
klasa W3
Wydłużenie
wzdłuż
w poprzek
min. 12%
min. 10%
16% ± 3%
12% ± 3%
16% ± 3%
12% ± 3%
Wytrzymałość na rozdzieranie
wzdłuż
w poprzek
min. 200 N
min. 160 N
(240 ± 24) N
(350 ± 45) N
(240 ± 24) N
(350 ± 45) N
Opór dyfuzyjny 240×109 m2.s.Pa ± 20% 240×109 m2.s.Pa ± 20% 240×109 m2.s.Pa ± 20%
Wodoszczelność wynik pozytywny przy 2 kPa wynik pozytywny przy 2 kPa wynik pozytywny przy 2 kPa
Trwałość po starzeniu sztucznym wynik pozytywny wynik pozytywny wynik pozytywny
Wymiary rolki 1,5 x 50 m 1,5 x 50 m 1,5 x 50 m