GEOTKANINY


GEOLENKO produkcji MARMA są to materiały tkane, wykonane z włókien polipropylenowych, charakteryzujące się wysoką wytrzymałością przy jednoczesnym zachowaniu niewielkiej wydłużalności. Geotkaniny GEOLENKO są dostępne w kilku odmianach o zróżnicowanej wytrzymałości (od 15 kN/m do 70 kN/m)oraz parametrach fizyko-mechanicznych tak aby dostosować ich właściwości do wymagań projektowych w różnych konstrukcjach drogowych i ziemnych. GEOLENKO nie ulegają rozkładowi w środowisku gruntowo-wodnym, są nietoksyczne dla środowiska naturalnego i nieszkodliwe dla wody pitnej, zachowują swoje właściwości w temperaturze poniżej 0oC i mają zwiększoną odporność na działanie promieniowania UV. GEOLENKO posiadają również efektywne właściwości filtracyjne oraz zdolność do zatrzymywania cząsteczek gruntu.

Tkaniny GEOLENKO posiadają Certyfikat Europejski nr 0799-CPD-34 wydany przez niemiecki instytut TBU (Institut für textile Bau- und Umwelttechnik GmbH).

Geotkaniny GEOLENKO pozwalają na uzyskanie znacznych oszczędności na skutek:

 • zmniejszenia zapotrzebowania na kosztowne kruszywa
 • szybszego postępu prac budowlanych (krótsze okresy konsolidacyjne)
 • ograniczenia mieszania warstw konstrukcyjnych z sąsiednimi warstwami podłoża
 • możliwości budowy na bardzo słabych gruntach
 • możliwości wykorzystania materiałów nasypowych występujących lokalnie
 • łatwiejszej i mniej kosztownej likwidacji dróg tymczasowych

Geotkaniny GEOLENKO dzięki swoim właściwościom znajdują szerokie zastosowanie przy budowie następujących konstrukcji drogowych i ziemnych:

 • autostrady i drogi szybkiego ruchu,
 • drogi miejskie i wiejskie, drogi tymczasowe,
 • podtorza linii tramwajowych i kolejowych,
 • nasypy, pasy startowe, lotniska,
 • parkingi, place składowe chodniki,
 • boiska sportowe, korty tenisowe,
 • zbrojenia korpusów zapór ziemnych ziemnych i ziemne mury oporowe
 • systemy melioracyjne itp.
Właściwości Jednostka Geolenko 15 Geolenko 25 Geolenko 30 Geolenko 45 Geolenko 50 Geolenko 70 Metody badań według
Masa powierzchniowa g / m2 110
(+/- 15)
140
(+/- 20)
175
(+/- 30)
230
(+/- 35)
260
(+/- 40)
350
(+/- 50)
PN-EN 965 : 1999
Wytrzymałość na rozciąganie 1
– wzdłuż pasma MD
– w poprzek pasma CMD
kN / m
kN / m
27 (- 12)
19 (- 4 )
32 (- 7)
34 (- 9)
39 (- 9)
35 (- 5)
47 (- 2 )
50 (- 5 )
58 (- 8 )
59 (- 9 )
88 (- 18 )
82 (- 12 )
PN-EN ISO
10319 : 1996
Wydłużenie względne przy obciążeniu maksymalnym
– wzdłuż pasma MD
– w poprzek pasma CMD
%
%
13 (+/-3)
8 (+/- 2)
14 (+/- 3)
7 (+/- 2)
14(+/- 3)
8 (+/- 2)
17 (+/- 3)
8 (+/- 2)
16 (+/- 3)
8 (+/- 2)
10 (+/- 3)
10 (+/- 3)
Siła rozciągająca przy wydłużeniu 2 % 2)
– wzdłuż pasma MD
– w poprzek pasma CMD
kN / m
kN / m
e 4,5
e 5,5
e 4
e 10,5
e 4,5
e 11
e 4
e 16
e 9
e 18,5
e 15,5
e 18
Siła rozciągająca przy wydłużeniu 3 % 2)
– wzdłuż pasma MD
– w poprzek pasma CMD
kN / m
kN / m
e 6,5
e 7,5
e 6,5
e 15
e 7,5
e 14,5
e 6
e 22
e 13,5
e 25
e 25
e 26,5
Siła rozciągająca przy wydłużeniu 5 % 2)
– wzdłuż pasma MD
– w poprzek pasma CMD
kN / m
kN / m
e 11
e 11,5
e 11,5
e 23,5
e 13,5
e 22,5
e 12,5
e 33
e 22
e 37,5
e 43
e 43
Wytrzymałość na przebicie statyczne 1)
( metoda CBR )
kN 2,8 (- 0,5) 4,7 (- 1) 5,2 (- 1) 5,9 (- 2) 7,7(- 1) 11,5 (- 2) PN-EN ISO 12236
1996
Średnica otworu przy przebiciu dynamicznym (metoda spadającego stożka ) mm 12 (+ 2) 8 (+ 2) 8 (+ 3) 7 (+ 1) 5 (+ 2) 6 (+ 2) PN-EN 918 : 1996
Charakterystyczna wielkość porów O90 mm 0,144
(+/-
0,043)
0,219
(+/-
0,066)
0,223
(+/-
0,067)
0,268
(+/-
0,080)
0,191
(+/-
0,057)
0,162
(+/-
0,049)
PN-EN ISO
12956 : 2002
Prędkość przepływu wody prostopadle do płaszczyzny geotkaniny 1) m / s 0,006
(- 0,0014)
0,0072
(- 0,002)
0,028
(- 0,006)
0,031
(- 0,004)
0,013
(- 0,002)
0,017
(- 0,004)
PN-EN ISO
11058 : 2002
Dodatkowe oznaczenie tkaniny Biały pasek 5 cm od jednego brzegu Czerwony pasek 5 cm od jednego brzegu Żółty pasek 6,5 cm od jednego brzegu Biało-czerwony pasek 7 cm od jednego brzegu Biało-niebieski pasek 6,5 cm od jednego brzegu Czerwono- niebieski pasek 5 cm od jednego brzegu
Standardowa szerokość pasma m 100
Standardowa długość pasma m d 3,2
Standardowa powierzchnia pasma m2 d320
Materiał geotkaniny 100 % polipropylen
Kolor stndardowy czarny lub inny
Sposób nawinięcia na tulei
Opakowanie rolki folia polietylenowa

Brak tolerancji oznacza brak ograniczeń w danym kierunku.

2) Podane liczby oznaczają minimalną wartość siły wyznaczonej zgodnie z normą PN-EN ISO 10319.